Skip to content
Menu

Interieur-hoek.nl – Privacy Policy

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Sneaker Squad op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Wanneer verzamelen wij informatie?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert voor onze site, aanmeld voor onze nieuwsbrief of als u informatie invoert op onze site.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

We kunnen die informatie van u gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft naar de website, of het gebruik van bepaalde andere delen van de site op de volgende manieren: Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te zijn. Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere site-functie te beheren. Om periodieke e-mails over uw bestelling of andere producten en diensten te sturen.

Hoe beschermen we onze bezoekersgegevens?

Onze website wordt gescand op een regelmatige basis voor beveiligingsgaten en bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan de website zo veilig mogelijk te maken. Wij maken gebruik van reguliere Malware scanning. Uw persoonlijke informatie is opgenomen achter de beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen en die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Daarnaast wordt alle gevoelige/ credit informatie die u verstrekt versleuteld via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

Gebruiken wij cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of service provider vervoert naar de harde schijf van uw computer via uw webbrowser (als je het toelaat) hierdoor zijn de systemen van de site of dienstverlener in staat om uw browser vast te leggen en bepaalde informatie te onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om te onthouden welke items u in het winkelmandje heeft zitten.

Ze worden ook gebruikt om ons te helpen begrijpen wat uw voorkeuren zijn op basis van eerder of huidige activiteiten op de site, die ons in staat stelt om u te voorzien van een betere dienstverlening. wij maken ook gebruik van cookies om geaggregeerde gegevens over verkeer op de site en de site interactie samen te stellen, zodat we een betere site ervaring en hulpmiddelen in de toekomst kunnen bieden. Wij gebruiken cookies om: Blijf op de hoogte van de advertenties.

U kan ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt elke keer als er een cookie wordt verzonden, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browser (zoals Internet Explorer) instellingen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk naar het help menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies aan te passen. Als u de cookies heeft uitgezet, worden ook sommige functies uitgeschakeld dit zal geen invloed hebben op de ervaring van de gebruiker deze functies hebben geen invloed om de site efficiënter te maken en sommige van onze diensten kunnen minder goed functioneren. U kunt echter nog steeds bestellingen plaatsen.

Derden onthulling

Wij verkopen en verhandelen persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derden.

Derden koppelingen

Wij hebben geen bevattingen of aanbiedingen van derden producten of diensten op onze website staan.

Google

Googles reclame eisen kan worden samengevat door Google Advertising Principles. Ze zijn opgezet voor een positieve ervaring voor gebruikers. We maken gebruik van Google AdSense Advertenties op onze website. Google, als een externe leverancier, maakt gebruik van cookies voor advertenties op onze site. Google maakt gebruik van de DART cookie om advertenties aan onze gebruikers op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op het internet te dienen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van DART cookie door naar de Google Ad, inhoudsnetwerk en privacy beleid te gaan. We hebben het volgende uitgevoerd: Google Display Network Impression Reporting.

We werken samen met externe leveranciers, zoals Google gebruik maar van de first-party cookies (zoals de Google Analytics cookies) en cookies van derden (zoals de dubbelklik cookie) of andere identificatiemiddelen van derden samen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van interactie met compliceren advertentievertoning en andere advertentieservice fungeert als zij betrekking hebben op onze website. Gebruikers kunnen voorkeuren voor de manier waarop Google adverteert u kunt met behulp van de pagina Google Ad instellen. U gebruik daarvoor de Google ad instellingenpagina. Als alternatief kunt u zich afmelden door een bezoek te brengen aan de Network Advertising initiative pagina om uw af te melden van de Google Analytics Opt Out Browser add on.

Hoe gaat onze site om met signalen die niet de volgen zijn?

Wij mogen geen signalen volgen die niet te volgen zijn, wij planten cookies of maken gebruik van reclame wanneer een Do Not Track (DNT) browser mechanisme op zijn plaats is.

Staat onze site het toe om derden gedragsproblemen bij te houden?

Het is belangrijk om te weten dat we het toestaan om derden gedragsproblemen bij te houden.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, de Childeren’s Online Privacy Protection Act (COPPA) geeft ouders daar controle over. De Federal Trade Commission, het consumentenbescherming bureau, dwingt COPPA de regel die aangeeft wat de exploitanten van de websites en online diensten moeten doen om de privacy en de veiligheid van kinderen online te beschermen. we hebben niet specifiek een markt voor kinderen jonger dan 13 jaar.

Fair Information Practices

The Fair Information Practices Principes vormen de ruggengraat van de privacy wetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die spelen onder meer een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wetgeving inzake de gegevens over de hele wereld hebben gespeeld. Volgens the Fair Information Practice Principes en hoe ze uitgevoerd zouden moeten worden is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacy wetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn de de Fair Information Practices zullen we de volgende responsieve maatregelen nemen als er een inbreuk op de gegevensbeveiliging zal optreden. Binnen 1 werkdag Wij zullen de gebruikers op de hoogte stellen via een melding op de website. Binnen 1 werkdag We hebben ook een akkoord met de individuele schadeloosstelling principe, wat vereist dat mensen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten tegen data inzamelaars en verwerkers die zich niet aan de wet houden na te streven. Dit beginsel vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben ten opzichte van gegevens van gebruikers maar ook dat mensen een beroep kunnen doen op de rechtbanken of overheidsinstanties om te onderzoeken of vervolging van het niet naleven door data processors.

CAN SPAM ACT

De CAN-SPAM Act is een wet die de regels bepaalt voor commerciële e-mail, stelt eisen voor commerciële boodschappen, geeft de ontvangers de juiste e-mais door zodat die gestopt worden en omschrijft zware boetes voor overtredingen. Wij verzamelen uw e-mail adres in om: Informatie sturen, reageren op vragen, en op andere aanvragen of vragen. in overeenstemming met de CAN-SPAM gaan we akkoord met het volgende: Als u op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van de toekomstige e-mails, kunt u ons mailen op en wij zullen u zo snel mogelijk verwijderen uit alle correspondentie.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

– Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

– Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

– Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

– Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

– Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sneaker Squad. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact

Als er vragen zijn over deze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens..

Interieur-hoek.nl
Keulenstraat 5
7418 ET Deventer

@ Deinterieurhoek op Instagram